BEYİN GÖÇÜ; İŞ GÜCÜ KAYBI VE KORUNAN İŞ GÜCÜ KARŞILAŞTIRMASI

Araştırmaya katılan göçmen kadınların yarıya yakını çalışırken, yarıdan biraz fazlası ise çalışmamakta. Şu anda yaşamakta olduğu ülkede çalışmadığını belirtenlerin %94’ü Türkiye’de çalıştığını ifade etmiş. Bu, çok büyük bir işgücü kaybına işaret ediyor.

Çalışma hayatında halen aktif olan göçmen kadınların ağırlığı (%64) maaşlı olarak bir şirkette ya da devlet kurumunda çalışıyor. Halen çalışan her 5 göçmen kadından 1’i ise serbest meslek sahibi.

Diğer yandan Türkiye’deyken çalışan göçmen kadınların %42’sinin nitelikli uzman/işçi, %40’ının ise yönetici olduğu görülüyor (%4 üst düzey yönetici). En büyük payı oluşturan uzman ve yöneticileri %10 ile serbest meslek sahibi uzmanlar, %4 ile akademisyenler takip ediyor. Bu rakamlarda oldukça nitelikli bir iş gücü kaybını gözler önüne seriyor.

Katılımcıların %46’sı hem şu anda bulundukları ülkede hem de Türkiye’deyken çalıştıklarını belirtmişler. Bu kadınların %25’i taşındığı ülkede yeni bir sektöre geçiş yaparken, %75’i varolduğu sektörü korumuş.

Sektörden bağımsız olarak pozsiyon değişimlerine baktığımızda; çalışanların %32’si daha yüksek bir pozisyona geçiş yapar veya kendi işini kurarken, %34 pozisyonunu korumuş, %35 ise daha düşük bir pozsiyona geçiş yapmış. Çalışan her 10 kadından yaklaşık 7’sinin pozisyonunu korumuş, yükseltmiş ya da kendi işini kurarak girişimciye dönüşmüş olması ise olumlu bir tablo çiziyor.

Göçmen kadınların kariyer değişimlerine daha detaylı bakıldığında; yaklaşık her 4 kadından 1’inin aynı sektörede / alanda pozisyonunu da koruyarak, aynı titrede kalarak çalışmaya devam edebildiği görülüyor. %16’lık bir kesim ise yine aynı sektörde / alanda kalırken daha yüksek bir pozisyona da yükseldiğini belirtmiş. Çalıştığı sektörü / alanı değiştiren göçmen kadınlar da dikkat alındığında; %7’lik daha yüksek bir pozisyona yükselen kadın kadar, %5’lik pozisyonunu koruyan, aynı titrede kalarak çalışmaya devam eden kadınlar da düşünüldüğünde yukarıda bahsedilen olumlu tabloyu destekler şekilde iş hayatına devam edenlerin %51’lik bir çoğunlukla – yeniden üniversite okuyan, kendi işini kuranlar dışarıda bırakıldığında dahi- yine olumlu yönde çalışma hayatında varlık gösterdikleri görülüyor.

Katılımcıların göç süreçlerinin, göç ettikleri ülkelerdeki oturum hakkı sebeplerinin, memnuniyet seviyelerinin ele alındığı bir sonraki bölüme geçmek için lütfen tıklayınız…

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir